ГФ "Правопорядок"

      ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ «ПРАВОПОРЯДОК»

створене відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". 

                  Місце розташування:  вул. Спортивна,40 , село Дмитрівка  м.Горішні Плавні,  Полтавська область.

   ГФ «Правопорядок» розпочало свою діяльність з травня 2017 року.

 Формування створене з метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі й органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

       Основні завдання формування  у сфері охорони громадського порядку:

-   надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні кримінальним і адміністративним правопорушенням;

- інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення, місця зосередження злочинних угруповань;

-  сприяння органам внутрішніх справ у виявленні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх.

-   участь у проведенні заходів, пов’язаних з охороною та захистом природних багатств, державного та громадського майна.

- участь у проведенні індивідуально-виховної роботи з підлітковими категоріями осіб, схильних до скоєння злочинів та інших правопорушень.

 У сфері охорони державного кордону:

-    надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на державному кордоні, і вжиття заходів для їх усунення.

 У разі виникнення надзвичайних ситуацій:

-    надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

-  участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у випадку стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

 

   
Модули Joomla для своего сайта я взял здесь, а шаблон нашел вот тут